HỆ THỐNG DƯỢC KHOA TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 2020 Copy

22 Th12, 2020 - by admin

Lần đầu tiên, DK pharma tổ chức khóa đào tạo Văn hóa doanh nghiệp chung tại Hà Nội với sự tham gia đầy đủ của các thành viên từ cả 3 miền đất nước

Đào tạo văn hóa doanh nghiệp là khóa đào tạo thường niên của công ty Dược Khoa được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019 và duy trì hằng năm giúp các thành viên DK Pharma tại mọi miền tổ quốc hiểu được giá trị truyền thống và lịch sử phát triển của công ty, tăng cường kết nối và gắn kết giữa các thành viên đồng thời nâng cao năng lực, kỹ năng, thái độ giúp ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Năm 2020, lần đầu tiên thành viên DK pharma ở cả 3 miền cùng được tham gia khóa đào tạo chung tại Hà Nội giúp các thành viên thấm nhuần một lý lý tưởng chung, tạo dựng một nguồn sức mạnh chung đó là “Tư tưởng Dược Khoa”, đây chính là động lực phát triển và là sức mạnh to lớn giúp gắn kết các thành viên và cùng nhau đương đầu với mọi khó khăn để tiến bước mang lại những thành tựu mới trong sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho người dân; đem lại những giá trị mới cho cộng đồng và xã hội.
Khóa học diễn ra vào ngày 7/12/2020 với yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay đúng quy định nhằm phòng dịch bệnh an toàn.