GIẢI THƯỞNG VỀ SẢN PHẨM – VITAMIN D3 EMKAO Copy

22 Th12, 2020 - by admin

VITAMIN D3 EMKAO và bộ hai sản phẩm DK BETICS tự hào là SẢN PHẨM UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG” do HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VIỆT NAM trao tặng năm 2015.

VITAMIN D3 EMKAO và bộ hai sản phẩm DK BETICS tự hào là SẢN PHẨM UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG” do HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VIỆT NAM trao tặng năm 2015.